Szakembert keresek
Medencék párátlanítása Medence alapozás Medence burkolatok Medence élményelemek Medence építés Medence fűtés Medence gépészet Medence lépcső, létrák Medence szerkezetek Medence takarások Medencék téliesítése Medence tervezés Medence vegyszerezés Medence világítás Gőzkabinok Kerti és fürdő tavak Oktatás, továbbképzés Pezsgőmedencék Szaunák Webáruházak Wellness Uszoda-wellness látványtervezés Vízkezelés Medencék teljes körű kivitelezése Egyéb

Magyar Uszodatechnika Egyesület

Bemutatkozás

Egyesületünk 1999 októberében alakult meg a 90-es években egyre nagyobb számú és robbanásszerűen fejlődő uszodaépítő vállalkozások érdekvédelme és szakmai továbbképzése céljából. Abban az időben egyetlen felső vagy középszintű oktatási intézményben nem létezett semmilyen, a fürdők és uszodák tervezésére, építésére és üzemeltetésére szolgáló oktatás.

Küldetésünk a hazai és az elérhető külföldi gyakorlati ismeretek, szakirodalmak és szakemberek összegyűjtése, megalapozott tudás közvetítése tagjaink részére, tanfolyamok és tanulmányutak szervezése, jogszabály és rendelet változások figyelése és közvetítése, szabványok követése, valamint szakértői feladatok ellátása.

 

AZ EGYESÜLET SZERVEZETEI ÉS TISZTSÉGVISELŐI 2021-BEN

Taggyűlés, melyen a szavazati joggal rendelkező tagok vehetnek részt

Elnökség tagjai: elnök: Takács Gábor (A.S Hungária), elnökségi tagok: Hajduk Attiláné (Duoflex-Pool), Diós András (Neptun Filter), Balogi Csaba (Katalin Novum) és Sereg István (Mapei).

Felügyelő bizottság elnök: Tardi Ágnes, tagok: Boczán Jánosné (Meridián 90), Balogh Edit.

Etikai bizottság elnök: Szamos József (Szavini), tagok: Nemes Gyula (Perfekt K.V.V.), Szőllősy Gábor (Primaqua)

Titkárság: az adminisztráció mellett önálló szakmai/szakértői feladatokat lát el. Titkár Borbély Tibor, adminisztrációs és szervezési feladatok felelőse: Balogh Edit

Szakbizottságok: esetenként jönnek létre meghatározott feladatok ellátására

 

TAGSÁG

Egyesületünk tagja lehet minden olyan jogi és természetes személy, aki uszoda és szauna építéssel, wellness létesítményekkel foglalkozik, legyen az tervezés, kivitelezés, anyag/eszközgyártás, beszállítás.
Jelenleg 50 vállalkozás és 6 tiszteletbeli tag tartozik a szervezethez. Ez utóbbiak nyugdíjba ment, korábbi vállalkozásukat felszámolt nagy tudással rendelkező szakemberek. Az aktívak összetétele: 5 tervező, 7 gyártó, 20 kereskedő és kivitelező is egyben, 18 kivitelező és gyártó.
2007 környékén 400 körül volt az uszoda/wellness létesítményeket tervező, kivitelező, kereskedő és gyártó cég. Ma már 100 alatt van az aktívak száma. Közöttük 1-2 nagyvállalkozás, néhány 30-50 alkalmazottal működő közép méretű, egy-két tucat 10~20 főt foglalkoztató cég van. A többi kicsi, 2-3 fős vállalkozás, akik nagyobb része korábbi működő vagy megszűnt vállalkozások önállósodott alkalmazottjaiból jöttek létre. A kicsi, 2-3 fős vállalkozások általában nem tagok semmilyen szervezetben.

 

MŰKÖDÉSI MÓD

Az Egyesület feladatait az alapszabályban előírtakon kívül részben az elnökség, részben pedig a tagság határozza meg. A rendszeres elnökségi összejöveteleken vitatjuk meg, osztjuk szét a feladatokat, illetve kérünk fel esetenként azok megoldására speciális szakmai tudásuk alapján különböző tagokat. Az évenkénti közgyűléseken tárgyalunk meg olyan témákat, amelyekhez az alapszabály szerint közgyűlési döntés szükséges.

Számos esetben év közben, a közgyűlések köztes idejében is felmerülhetnek hirtelen megoldandó feladatok. Ilyenkor a feladat súlya függvényében elnökségi vagy rendkívüli közgyűlési határozatok alapján járunk el.

 

FELADATAINK, SZOLGÁLTATÁSAINK

A non-profit szervezetként működő egyesület fő feladatai:

-       Uszoda és wellness technikával kapcsolatos szakma kamaraszerű érdekképviselet ellátása bel- és külföldön;

-       Képviseli tagjainak érdekeit a különböző szakmai, társadalmi és gazdasági fórumokon;

-       Műszaki, gazdasági újdonságok átadása, rendezvények, előadások szervezése az egyesületi tagok részére;

-       Szakmai minőségi és etikai követelmények megfogalmazása és ajánlása a tagok részére;

-       Részvétel uszodatechnikával kapcsolatos szakmai konferenciákon, oktatásokon, fórumokon, szakmai tanulmányutak, nemzetközi vásárlátogatások szervezése;

-       Tevékenységünket érintő jogszabály és rendelet változások figyelése és a tagok folyamatos informálása ezekről;

-       Szerteágazó szakmai kapcsolatok létesítése és aktív fenntartása minden lehetséges magyar és külföldi társszervezettel.

-       Szabványfigyelés, tagság informálása. Folyamatosan követjük az Európában elfogadott szabványokat, ezek változásait. A számunkra fontos szabványokat beszerezzük és az MSZT által közölt, de csak angol nyelven elérhető szabványokat saját használatra lefordítjuk. A Magyar Szabványügyi Testületben társszervezeteinkkel együtt aktívan részt veszünk a hazai uszoda és fürdőépítésre vonatkozó és már részben vagy teljesen elavult szabványok, rendeletek módosítására vonatkozó javaslatok kialakításában.
A korábbi EUSA (Brüsszelben bejegyzett az EU tagországai Uszoda és Wellness építő szervezetek Egyesülete) tagságunk révén részt veszünk az európai szabványok alakításában. Számos, Brüsszelben megfogalmazott, de a szakma által kifogásolt szabvány ill. előírás módosítását, sőt visszavonását sikerült elérnünk.

-       Szakmai vitás kérdésekben szükség esetén tagjaink védelmében szakértői feladatokat látunk el.


Közgyűlések, Szakmai Napok

Egyesületünk évente legalább két alkalommal hívja össze tagjait, mindig változó helyszíneken, olyan környezetben, ahol valamely újabb, különleges wellness/fürdő komplexumot is megtekinthetünk.
Ezek az összejövetelek mindenkor két naposak: az első nap során szakmai előadások és háttérbeszélgetéseik zajlanak. Az előadók részben külső meghívottak, részben tagcégeink gyakorló szakemberei. Témáink mindenkor a szakmai fejlődés, a jogi, gazdasági és pénzügyi környezet változásai és az érdekvédelem köré csoportosulnak. E közgyűlések egyedülálló lehetőséget biztosítanak arra, hogy az uszoda kivitelezésben érdekelt vállalkozások találkozhassanak egymással. Összejöveteleink a szakma szereplői közötti párbeszédként működnek, eredményét mindig bizonyítja az aktív, sokszor késő éjszakába nyúló pozitív vitákat is tartalmazó részvétel. Az előadások anyagai utólag felkerülnek honlapunkra. A közgyűlések második napján a csak tagcégeket érintő belső ügyek kerülnek megtárgyalásra. Ezek részben szabályzatra, működésre vonatkoznak, itt kerülnek napirendre a nem nyilvános érdekvédelmi, etikai témák és itt történik a tagfelvétel is. A közgyűlésen meghozott határozatok irányítják az elnökség és a titkárság munkáját.

Konkrét, a tevékenységünket érintő témákban viszont igen élénk levelezéssel hoztunk különböző határozatokat, valamint fordultunk főhatóságaink felé különböző témákban.

 

Szakmai tanulmányút

2013 óta a Szakmai Napjainktól függetlenül minden évben 3~5 napos szakmai látogatásokat szervezünk főképpen a környező országokba.

 

 

EGYESÜLETÜNK KÜLDETÉSE

A fürdőkultúra terjesztése szakszerűen megépített és üzemeltetett, örök élményt adó létesítmények megvalósításával
SPASanus Per Aquam – egészség a vízzel!

2015 medence pályázat képei